De gezondheidszorg is volop in beweging met alle ontwikkelingen gerelateerd aan de verbetering in behandeling van bestaande en nieuwe ziektebeelden. Daarbij ligt de focus vooral in het verbeteren van behandel methodes en de daarbij behorende medische faciliteiten en processen. 

In de ondersteuning van deze methodes, faciliteiten en processen is de basis een IT infrastructuur met vele interfaces naar de diverse medische disciplines en bijbehorende software voor het vastleggen van alle informatie. Waar aan de medische kant er veel ontwikkeling en innovatie is, blijft de Zorg in de innovatie van de ondersteunende IT infrastructuur en software hangen in bestaande en verouderde systemen en principes/processen. Dat is voor een groot deel terug te voeren op onzekerheid, onwetendheid en gebrek aan daadkracht binnen de besturen en management van Zorg organisaties. 

Invictus iTech Innovation onderkent de bovenvermelde problemen binnen de Zorg organisaties en ontwikkelt in een combinatie van technische innovatie met proces- ontwikkeling een toekomstgerichte oplossing hiervoor. Daarbij zijn ook het gebruik van Shared Service Centers en het centraliseren van Medische Data (BigData) voorwaarden om ontwikkeling en innovatie te faciliteren. 

Met deze aanpak wil Invictus iTech Innovation een bijdrage leveren aan het Plan Zorg Ontwikkeling 2025, waarmee de Zorg als “branche” in de komende jaren ervoor wil zorgen, dat alle noodzakelijke innovatie ook daadwerkelijk zal worden ingevoerd. Wilt u meer weten over onze aanpak en ontwikkelingen en heeft u interesse in het Plan Zorg Ontwikkeling 2025, neem dan contact met ons op via :

healthcare@invictus-itech-innovation.nl