De overheid kan door te innoveren de dienstverlening aan burgers en ondernemers verbeteren. Tegelijkertijd bestaat de ambitie om de kennis onder ambtenaren over de mogelijkheden van digitalisering uit te breiden.

Innovaties kunnen helpen belangrijke maatschappelijke problemen op te lossen en daarom is het belangrijk extra geld te steken in innovatie en maken departementen, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies en waterschappen elk jaar een innovatieagenda. Om innovatie te stimuleren wordt er ook bekeken of het mogelijk is meer ruimte te creëren binnen de aanbestedingsregels.

Binnen Digicampus werken overheid, markt, wetenschap en burgers aan de publieke dienstverlening van morgen. Samen met verschillende organisaties wordt samengewerkt om vraagstukken vanuit de samenleving te vertalen naar innovatieve diensten van de toekomst. Want alleen door samen te werken en door kennis en inzichten te delen, kunnen innovaties verder komen.

Waar vanuit Digicampus er veel ontwikkeling en innovatie is, blijft de Overheid in de innovatie van de ondersteunende IT infrastructuur en software vaak hangen in bestaande en verouderde systemen en principes/processen. Dat is voor een groot deel terug te voeren op onwetendheid en gebrek aan daadkracht binnen de overheidsbesturen en het management binnen overheidsorganisaties. 

Invictus iTech Innovation onderkent de bovenvermelde problemen binnen de overheid en ontwikkelt in een combinatie van technische innovatie met procesontwikkeling een toekomstgerichte oplossing hiervoor. Met deze aanpak wil Invictus iTech Innovation een bijdrage leveren aan het Plan Overheid Ontwikkeling 2025, waarmee Invictus iTech Innovaties in de komende jaren ervoor wil zorgen, dat alle noodzakelijke innovatie ook daadwerkelijk zal worden ingevoerd. 

Wilt u meer weten over onze aanpak en ontwikkelingen en heeft u interesse in het Plan Overheid Ontwikkeling 2025, neem dan contact met ons op via :

Government@invictus-itech-innovation.nl